• Odkrývame informační tabu

    Komunikácia firmy Viavis
    a sprostredkovanie praktických informácií
    o ochrane osobných dát verejnosti

Ochrana osobných dát a bezpečnosť informácií sú často diskutovanou témou. Aj napriek tomu však o nich má verejnosť i firmy minimum skutočne praktických informácií. Pomáhame ostravské firme Viavis túto skutočnosť zmeniť a spoločne umožňujeme médiám zdieľať zmysluplné a užitočné informácie o tejto problematike. Odborníci firmy Viavis pod naším vedením absolvovali mediálny tréning, aby pri kontakte s médiami dokázali formulovať jasné závery. Textové materiály pripravujeme vo forme zrozumiteľnej pre čitateľa širokého spektra médií, od tých zamarených na lifestyle až po tie, ktoré sa orientujú na biznis. Jedným z výsledkov našej spolupráce je rozhovor s riaditeľom firmy Viavis, Vladimírom Lazeckým, pre internetovú televíziu DVTV.

Dajte nám vedieť a poďme spolu vytvoriť niečo úžasného.
Please let us know your message.

Meno
Please let us know your name.

Email
Please let us know your email address.

KANCELÁŘ
GUIDELINE DIGI & PR s.r.o., Ohradní 1440/2a, 140 00 Praha 4 - Michle
guide@guideline.cz

SÍDLO
U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4

Copyright by